VAGTSKIFTE PÅ RADIO ÅDALEN OG RADIO ÅDALENS STØTTEFORENING

Der blev afholdt generalforsamlinger i radioens forening og radioens støtteforening i går søndag, og de fremmødte vedtog en kontingentforhøjelse med virkning fra 1. januar 2022. Støtteforeningens kontingent er fra den dato 150 kr. og radioens kontingenter er 150 kr., 700 kr. og 1400 kr. Og så var der vagtskifte i begge foreninger idet begge formænd, Jenny Jørgensen og Mogens Krintel havde bebudet, at de ville standse som formænd – dog havde Jenny ikke noget imod at fortsætte som menigt medlem af støtteforeningens bestyrelsen. Forsamlingen takkede formændene for deres lange tjeneste i foreningerne – Jenny har været formand i 15 år og Mogens har været medlem af radioens bestyrelse i 34 år – eller siden radioen startede i 1987. Der var gaver og blomster til dem begge.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelserne sig, og sammensætningen blev:

Radio Ådalens bestyrelser er: Formand: Reiner Deckert Kasserer: Tonny Konradsen Medlem: Aksel Vinther Medlem: Henning Rasmussen Medlem: Sonja Laursen Støtteforeningens bestyrelse er: Formand: Reiner Deckert Kasserer: Tonny Konradsen Medlem: Jenny Jørgensen Medlem: Aksel Vinther Medlem: Henning Rasmussen.

Der var blomster og gaver til de to afgående formænd

Bestyrelsesmedlemmerne i radioen og støtteforeningen: Fra venstre: Henning Rasmussen, Aksel Vinther, Jenny Jørgensen, Reiner Deckert, Sonja Laursen og Tonny Konradsen.

Skriv et svar

Your email address will not be published.