Den lokale

Udsendelserne bliver sendt hver anden torsdag kl. 19.00 – 20.00 i alle de ulige uger. I udsendelserne tager vi emner op af lokal interesse, og vi inviterer personer fra lokalsamfundet i studiet. Her får foreningerne, de handelsdrivende og virksomheder fra lokalsamfundet mulighed for at præsentere sig, ligesom personer, der har en spændende historie at fortælle, kan komme til orde.