Mogens Krintel

Fast studievært for:

Mellem 14 og 15
Den lokale
Mogens Krintel bor i Vejen, og har lavet radio alle de år radioen har eksisteret.

Han har været med i bestyrelsen for både radioen ogstøttefoeningen.

mogens@radioaadalen.dk