Aften på Ådalen

Udsendelsernes tidspunkter varierer lidt. Hver anden tirsdag og torsdag samt hver fredag sendes den kl. 18.00 – 19.00 og hver anden torsdag sendes den kl. 18.00 – 20.00. Hovedindholdet i udsendelserne er musik, men der kan enkelte gange lægges et interview ind i udsendelserne, ligesom forskellige musikemner kan behandles.